Ulama Benteng

Ulama Benteng

Sabtu, 21 November 2020

Beberapa Panduan Asas Kajian Master, PhD

Beberapa rangkuman panduan asas berkenaan kajian peringkat sarjana, PhD - hasil interaksi saya dengan pensyarah UKM


- wajar dalam bidang yang kita minat, memang minat, sebab keseronokan minat dapat bantu kita menikmati proses kajian nanti


- kajian perlu khusus, terperinci. berdasarkan kes yang nak dikaji (contoh kes vaksin), lihat apakah variables (contoh variables kes vaksin : apakah penerimaan, apakah penolakan, dan seumpamanya)


- memetik apa saranan Dr Mohd Daud Bakar, kajian peringkat PhD boleh digunakan sebagai latihan kepada kita sebagai penyelidik, disahkan bahawa kita kompeten. jadi tak semestinya perlu begitu besar bombastik tajuk kajian (membelah langit, memotong air).


- pesanan sebahagian pensyarah juga, antara masalah dalam tajuk kajian ialah terlalu idealistik umpamanya menyelesaikan masalah ummah (dalam skala begitu besar)


- apakah impak daripada kajian ini, sumbangannya? mengisi apa-apa kelompongan?


- dimaklumkan jumlah citation pada tahap PhD 600 dan ke atas


- keaslian kajian dan bacaan pengkaji terhadap citation yang dibaca , dimasukkan dalam teks thesis : perlu bersedia untuk dipertahankan, semasa ditanya oleh pemeriksa contohnya "dari mana kamu dapat dakwaan ini, apakah sumbernya, dan lain-lain"


daripada saya, Peminat Ilmu, dan ada hajat untuk cuba belajar pada tahap PhD dalam pengajian Islam (syariah) atas kapasiti separuh masa, bukan penyelidik sepenuh masa.

Kita Tak Miliki Apa-apa

Hakikatnya, kita tak punya apa-apa pun. Sekadar pinjam daripada Tuhan. Masa kita lahir, tiada sehelai kain pun iringi kita keluar daripada rahim ibu. Masa kita dikebumikan, tiada satu pun harta dunia kita yang dibawa masuk bersama-sama dalam liang lahad, kubur.


Dan kita sedang menjalani taqdir Allah dengan ilmu Allah yang qadim.


Insya-Allah, moga makin kita insaf dan dapat kikis semua rasa besar diri, miliki itu dan ini.


Moga makin lama kita makin tertumpu pandangan dan perhatian kepada Allah.

Mencari, menghargai semua keperluan yang berfungsi


Mencari, menghargai semua keperluan yang berfungsi <3 :)


Rather than aiming expensive imported cars, let us fully appreciate functioning car which enable us to fulfill needs, visiting family members and friends etc


Rather than aiming expensive landed house, let us fully appreciate a functioning house in which we could have shelter, living peacefully and in love with family members


Rather than aiming popularity, let us fully appreciate all quality friends around us, functioning the purposes of true friendship


..... and the list goes on.... we could keep on pondering, reflecting...


Peminat Ilmu,
Mohd Ikhwan Ahmad Zhaki


Ahad, 15 November 2020

Usul Fiqh I : Mujmal dan Mubayyan

 

 

1.       Jelaskan pengertian al-mujmal dan al-mubayyan menurut pandangan jumhur ulama.

 

 

Al-Mujmal

 

ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه

Sesuatu (lafaz) yang mempunyai dalalah terhadap salah satu dari dua perkara yang tiada kelebihan antara satu sama lain baginya.

Al-Mubayyan

الواضح بنفسه أو بغيره

Sesuatu yang jelas dengan dirinya atau dengan sesuatu yang lain.


 

1.       Senaraikan jenis-jenis al-mujmal dan terangkannya satu-persatu.

 

 

Al-Mujmal dibahagikan kepada tiga jenis:

1. Mujmal antara hakikat-hakikatnya iaitu antara setiap makna hakiki (bukan majazi) yang diperuntukkan oleh sesuatu lafaz.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

 

Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (daripada berkahwin) selama tiga quru’. 

(al-Baqarah: 228)

Perkataan “قُرُوءٍ” dalam ayat ini diperuntukkan untuk dua makna yang berbeza iaitu haidh dan suci.

2.  
Mujmal antara afrad kepada hakikat yang satu. 

إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً

Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina.  

(al-Baqarah: 67)

Perkataan “بَقَرَةً” adalah diperuntukkan kepada makna hakiki yang satu dan dimaklumi.
Tetapi ia mempunyai afrad yang banyak.
Ayat ini berkehendakkan salah seekor daripadanya.

3. 
Mujmal antara setiap makna majazi (bukan hakiki) yang tidak ada kelebihan antara satu sama lain. 


Ini berlaku ketika terdapat bukti yang menunjukkan bahawa nas tidak mengkehendaki maknanya yang hakiki.

 

Sabtu, 14 November 2020

Teori Pengakhiran Sejarah

Teori Pengakhiran Sejarah


Teori pengakhiran sejarah ialah sebuah konsep politik dan falsafah yang mengemukakan bahawa sistem politik, ekonomi dan sosial secara khususnya boleh membentuk titik akhir bagi evolusi sosiobudaya kemanusiaan dan bentuk terakhir bagi sistem kerajaan yang dipimpin manusia. Banyak penulis menghuraikan dan berhujah bahawa sistem secara khusus itu ialah “penamat sejarah”, antaranya ialah Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  Karl Marx, Thomas More in Utopia, Alexandre Kojève, Vladimir Solovyov, dan Francis Fukuyama dalam bukunya pada tahun 1992 yang berjudul “The End of History and the Last Man”.

Konsep pengakhiran sejarah adalah berbeza daripada idea pengakhiran dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam pelbagai agama yang menyebutkan kemusnahan mutlak dunia dan hidupan di dunia. Sebaliknya, konsep pengakhiran sejarah mencadangkan bahawa kehidupan manusia akan berlangsung secara berterusan tanpa batasan hingga masa depan tanpa sebarang perubahan besar dalam masyarakat, sistem pentadbiran, atau ekonomi.


Sejarah

Menurut Mike Featherstone (1993), frasa pengakhiran sejarah pertama kali digunakan oleh ahli falsafah Perancis dan ahli matematik Antoine Augustin Cournot pada tahun 1861 “untuk merujuk kepada pengakhiran dinamik sejarah dengan penyempurnaan masyarakat sivil. Menurut Mike juga, Arnold Gehlen telah mula menggunakan frasa itu pada tahun 1952 dan diguna pakai akhir-akhir ini oleh Heidegger dan Vattimo.    

Secara formal, pengembangan idea “pengakhiran sejarah” begitu hampir dihubungkaitkan dengan Hegel walaupun beliau membicarakan idea tersebut secara samar-samar, tidak jelas sama ada perkara tersebut adalah kepastian atau sekadar kemungkinan (William Desmond, 1984). Tujuan falsafah Hegel berkenaan sejarah adalah untuk menunjukkan bahawa sejarah ialah proses untuk realisasi/penyedaran sebab (realization of reason) dan tidak dinyatakan dengan jelas titik akhir proses tersebut. Hegel berkeyakinan bahawa pada satu sudut, tugas sejarah adalah untuk membuktikan sebab di sebalik perjalanan dan pengembangannya mengikut masa manakala pada sudut lain pula sejarah dengan sendirinya berperanan untuk mengembangkan sebab mengikut masa. Oleh sebab demikian, sejarah ialah sesuatu yang dapat diperhatikan dan juga mempunyai tugas yang aktif (Fillion, 2008)

Francis Fukuyama

Francis Fukuyama secara umumnya dikaitkan dengan konsep pengakhiran sejarah dalam pengucapan secara kontemporari. Fukuyama membawa kembali konsep tersebut ke perhatian umum dengan penulisannya berjudul  “The End of History?” yang telah diterbitkan beberapa bulan sebelum keruntuhan Tembok Berlin dalam tahun 1989. Melalui penulisan ini Fukuyama berasaskan pengetahuan daripada Hegel, Marx dan Kojève. Selanjutnya idea tersebut dikembangkan dalam buku beliau pada tahun 1992 yang berjudul “The End of History and the Last Man”. Penulisan tersebut berpaksikan idea bahawa dua pesaing utama: fahaman Fasis (fascism) dan komunisme telah ditewaskan, justeru tidak wujud lagi sebarang persaingan sengit kepada demokrasi liberal dan ekonomi pasaran (Fukuyama, 1989). Kesannya, keselamatan dan kebebasan berjaya dibentuk. Demokrasi liberal Barat menjadi peringkat terakhir dalam evolusi sosiobudaya kemanusiaan dan puncak institusi kerajaan manusia. Dakwaan ini adalah berbeza dengan teori pemikir-pemikir lain khususnya sosialis seperti Karl Marx yang berpendirian bahawa demokrasi akan digantikan dengan negara-negara sosialis yang lebih ketat mengawal ekonomi mereka.

Teori Keamanan Demokrasi Menyokong Konsep Pengakhiran Sejarah

Teori ini menyokong konsep pengakhiran sejarah. Melaluinya, demokrasi yang telah matang amat jarang atau tidak sesekali mengheret mana-mana negara ke kancah peperangan antara negara. Namun teori ini dikritik kerana banyak berkisar tentang definisi yang bercanggah antara “peperangan” dan “demokrasi matang”. Antara kesulitan menilai teori ini adalah demokrasi yang menjadi fenomena sejagat yang baru saja muncul dalam sejarah manusia lantas untuk membuat anggapan umum adalah sukar. Antara bukti utama secara empirikal ialah penghapusan peperangan antara negeri di Amerika Selatan, Asia Tenggara dan Timur Eropah antara negara yang berpindah daripada pentadbiran ketenteraan secara diktator kepada demokrasi liberal. Menurut beberapa kajian, penghujung Perang Dingin dan selepasnya berlaku penambahan negara demokratik liberal serta penurunan mendadak dalam jumlah peperangan, peperangan antara negeri, peperangan etnik, peperangan revolusi dan bilangan pelarian (Global Conflict Trends, 2017), (Human Security Report, 2005).

Demokrasi Liberal Adalah Lestari dan Memenuhi Keperluan Manusia

Dalam teori pengakhiran sejarah, sejarah dan peristiwa-peristiwa utamanya telah berakhir. Greek purba dijadikan permulaan sebagai hujah bahawa demokrasi liberal ialah satu-satunya sistem kerajaan yang telah memenuhi apa yang dinyatakan Plato sebagai keperluan untuk kebahagiaan - hasrat keinginan (makanan dan seks), penghujahan (ilmu dan kebenaran), dan keperluan untuk diiktiraf sebagai manusia. Konsep yang dikemukakan Georg William Hegel tentang sintesis, antitesis dan sintesis digunakan untuk menerangkan proses sejarah. Demokrasi liberal menjadi sintesis terakhir bagi kesemua faktor tersebut yang lestari, manakala sistem-sistem kerajaan lain telah gagal, termasuklah sistem kerajaan monarki mutlak dan kuku besi ketenteraan.

Dari sudut teori Karl Marx, kejayaan falsafah komunis dilihat sebagai faktor pengheret kepada kejatuhan negara. Namun demikian, kejatuhan Soviet Union and liberalisasi ekonomi China penjadi penanda ukur jelas bagi kegagalan teori Karl Marx. Negara-negara komunis yang masih wujud adalah kecil dan menjadi negara yang terasing dan memilih untuk terputus dari dunia untuk mengekalkan status komunis. Menurut Matt Rosenberg (2020), hanya lima negara komunis yang masih wujud pada hari ini iaitu China, Cuba, Laos, Korea Utara, dan Vietnam. Hal ini jauh berbeza daripada era Soviet Union (1922-1991) negara-negara komunis wujud di timur Eropah, Asia dan Afrika. Negara komunis yang pernah berperanan penting dalam Perang Dingin seperti Jerman Timur yang merupakan satelit kepada Kesatuan Soviet, kini sudah tidak lagi wujud. 


Kaedah Saintifik dan Revolusi Industri Faktor Kejayaan Demokrasi Liberal

Faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan demokrasi liberal dan kapitalisme sebagai satu-satunya sistem kerajaan yang lestari didasari pembangunan kaedah saintifik dan revolusi industri. Dengan kemajuan sains, sejarah dan ketamadunan tidak lagi menjadi peristiwa-peristiwa yang rawak dan berputaran. Kemajuan sains membolehkan pembangunan masyarakat yang kumulatif dan berarah. Dengan sains dan industri, bermula proses memodenkan masyarakat dan terus-menerus mendorong untuk maju ke hadapan. Inilah satu-satunya cara masyarkat dapat benar-benar maju, dan hal demikian juga menjadi sebab kukuh untuk demokrasi liberal terus wujud dan lestari. Kapitalisme pasaran bebas menjadi satu-satunya sistem ekonomi yang sepadan dengan demokrasi liberal kerana sistem tersebut menyediakan peluang terbanyak untuk berjaya dan insentif terbaik untuk penerokaan. Pada era komputer, ekonomi negara menjadi begitu kompleks untuk kerajaan pada kapasiti mereka sahaja untuk menguruskan tanpa bantuan sektor swasta. Justeru, demokrasi liberal yang diadun dengan kapitalisme moden dapat memenuhi keperluan manusia dan memberikan ruang kebebasan yang mencukupi, pada masa sama memberikan insentif untuk meneroka, berfikir dan mencipta.

Dunia Realiti Material dan Dunia Idea Kesedaran

Berdasarkan teori Fukuyama, dua buah dunia dibezakan iaitu (1) dunia realiti atau secara material dan (2) dunia secara idea dan kesedaran. Liputan bagi liberalisasi idea telah terbukti berjaya. Sungguhpun demokrasi liberal dan ekonomi pasaran belum berjaya terbentuk di setiap tempat, tidak wujud lagi mana-mana ideologi yang menjadi pesaing kepada sistem-sistem tersebut. Sehubungan dengan itu, sebarang pertembungan asasi yang berlaku dalam hidup manusia dapat diatasi dalam konteks liberalisasi moden dan tidak lagi memerlukan struktur alternatif politik-ekonomi sebagai penyelesaian. Justeru, pengakhiran sejarah telah tercapai. Hubungan antarabangsa akan hanya meliputi urusan ekonomi dan tidak lagi berkenaan politik atau strategi. Hal ini mengurangkan kemungkinan berlakunya konflik keganasan pada tahap antarabangsa yang berskala besar.

Pengakhiran Sejarah yang Menyedihkan

Tempoh masa yang menyedihkan adalah kesan daripada pengakhiran sejarah. Hal ini demikian kerana segala bentuk pertembungan dan persaingan ideologi yang telah dipersiapkan oleh pelbagai pihak kini telah digantikan dengan pengiraan ekonomi, penyelesaian tanpa henti bagi masalah-masalah teknikal, isu-isu alam sekitar dan usaha memenuhi kehendak-kehendak pengguna yang rumit (Fukuyama, 1989). Pengakhiran sejarah menjadikan demokrasi sebagai bentuk kerajaan dan pentadbiran bagi semua negara. Tidak akan ada lagi perubahan daripada demokrasi liberal kepada suatu sistem alternatif. Keadaan ini tidak bermakna demokrasi liberal moden adalah sistem politik yang sempurna, namun tidak wujud lagi mana-mana struktur politik yang dapat menyediakan manusia dengan tahap kemewahan dan kebebasan individu sebagaimana yang ditawarkan demokrasi liberal (Fukuyama, 2013).


Rujukan:

"Global Conflict Trends". Center for Systemic Peace. 2020. http://www.systemicpeace.org/conflicttrends.html  [ 14 November 2020].

"Human Security Report 2005". Human Security Report Project. https://kusuristore.shop/human-security-reports/2005/overview.aspx [ 14 November 2020].

 

Boucher, Geoff. 1998. "History and Desire in Kojève". https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/txt/kojeve-s.htm [ 14 November 2020].

Clarke, J. J. .1971. ""The End of History": A Reappraisal of Marx's Views on Alienation and Human Emancipation". Canadian Journal of Political Science. 4 (3): 367–380. JSTOR 3231359.

Desmond, W.."Hegel, Art, and History", in Robert L. Perkins, ed., History and System: Hegel's Philosophy of History. 1984.  p. 173.

Featherstone, M., "Global and Local Cultures", in John Bird, Barry Curtis, Tim Putnam, Mapping the Futures: Local Cultures, Global Change. 1993. p. 184, n. 3.

Fillion, R. .2008. Multicultural Dynamics and the Ends Of History: Exploring Kant, Hegel and Marx. p. 89.

 

Fukuyama, F. . 2009. Penamat Sejarah dan Tamadun Manusia Terakhir (terjemahan daripada buku The End of History and The Last Man terbitan Simon & Schuster, Inc., New York). Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Fukuyama, F. .1989.  "The End of History?". The National Interest. p. 1.

 

Fukuyama, F. .1989. "The End of History?". The National Interest. p. 17.

 

Fukuyama, F. .2013. “The ‘End of History’ 20 Years Later”, New Perspectives Quarterly. 30(4). p.3.

 

Interview with Ex-Neocon Francis Fukuyama: "A Model Democracy Is not Emerging in Iraq". Spiegel Online. 2006. https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Finterview-with-ex-neocon-francis-fukuyama-a-model-democracy-is-not-emerging-in-iraq-a-407315.html [ 14 November 2020].

Rosenberg, M., 2020. A List of Current Communist Countries in the World, https://www.thoughtco.com/communist-countries-overview-1435178 [14 November 2020].

 

 

 

Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!

Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...