Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!

Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!

Sabtu, 20 Februari 2010

Malaikat Hadir dalam Majlis Zikir

Kesempatan untuk berada dalam majlis zikir (seperti kuliah dan pengajian agama) sewajarnya dilihat sebagai peluang keemasan. Sebagaimana ada yang disebutkan dalam hadits Baginda s.a.w. , insya Allah mereka yang berada dalam majlis tersebut akan mendapat pengampunan Allah s.w.t. , disertai para malaikat, diturunkan rahmat dan ketenangan serta disebutkan oleh Allah pada malaikat-Nya.Assalaa mu'alaikum w.b.t., Salam Mahabbah Fillah dan Perjuangan,

Segala puji milik Tuhan Yang Maha Agung Pemilik Seluruh Alam ini, selawat dan salam atas Rasul Junjungan, Nabi Muhammad s.a.w., ahli keluarga dan para sahabat baginda.

Ya Allah ajarkan kepada kami 'ilmu yang bermanfaat, dan berikan manfaat kepada kami daripada 'ilmu yang Kau ajarkan.


Malaikat ialah makhluk ciptaan Allah yang mentaati-Nya sepenuhnya. Mereka tidak sama sekali mengingkari Allah s.w.t. Ada pelbagai tugas yang dipikul oleh para malaikat, antaranya ada yang ditugaskan untuk mencari dan menyertai majlis zikir. Majlis zikir dapat kita fahami dengan mudah sebagai satu pertemuan atau duduknya manusia, dan sepanjang pertemuan itu mereka mengingati Allah s.w.t. . Contohnya ialah adanya majlis pengajian ilmu fardhu' ain, majlis tahlil, perayaan Maulid Nabi Muhammad s.a.w., forum agama dan lain-lain lagi.

Insya Allah, pada perbincangan kali ini kita akan cuba mengikuti satu petikan hadits yang diambil dari kitab 'Aqidah Islam yang ditulis oleh Sayid Sabiq seperti berikut:

Kehadiran Malaikat dalam Majlis Zikir (pengajian dan lain-lain):

Malaikat itu selalu mencari majlis yang diadakan untuk berzikir ya'ni ingat kepada Allah Ta'ala yang berupa pengajian agama dan sebagainya. Kepentingannya adalah untuk memberikan dorongan semangat kepada hadirinnya dengan kekuatan rohaniah.

Disebutkan dalam sebuah hadits, daripada Abu Hurairah rodhiyallahu 'anhu, katanya: Rasulullah shollaLlahu 'alaihi wasalam bersabda: (Terjemahan hadits)

"Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat yang menyebar di jalan untuk mencari kumpulan orang-orang yang ahli berzikir (sedang mengadakan pengajian atau hal-hal urusan keagamaan). Jikalau mereka menemukan sekelompok kaum yang berzikir kepada Allah, lalu mereka berseru: "Marilah, di sini dapat terpenuhi hajatmu semua." Mereka itu mengebas-ngebas sayap-sayap mereka sehingga datang di langit dunia."

Rasulullah shollaLlahu 'alaihi wasalam meneruskan sabdanya:

Tuhan lalu bertanya - tetapi Dia adalah lebih mengetahui perihal keadaan hamba-hamba-Nya:

"Apakah yang diucapkan oleh hamba-hamba-Ku itu?"

Malaikat menjawab: "Mereka itu sama memahasucikan, memahabesarkan, memuji serta memahaagungkan kepada-Mu."

Tuhan: "Adakah mereka telah pernah melihat Aku?"

Malaikat: "Tidak, demi Allah mereka belum pernah melihat-Mu."

Allah: "Bagaimana sekiranya mereka dapat melihat Aku?"

Malaikat: "Andaikata mereka dapat melihat-Mu, tentulah mereka akan lebih sangat 'ibadatnya, lebih lagi mengagungkan dan lebih banyak memahasucikan pada-Mu."

Allah: "Apakah yang mereka minta pada-Ku?"

Malaikat: "Mereka meminta syurga pada-Mu."

Allah: "Adakah mereka sudah pernah melihat syurga?"

Malaikat: "Tidak, demi Allah mereka belum pernah melihatnya."

Allah: "Bagaimanakah sekiranya mereka sudah melihatnya?"

Malaikat: "Andaikata mereka telah melihatnya, tentulah mereka akan lebih tertarik untuk memperolehnya dan lebih sungguh-sungguh mencarinya; juga lebih sangat pula keinginan untuk mencapainya."

Allah: "Daripada apakah mereka meminta perlindungan?"

Malaikat: "Mereka memohonkan perlindungan daripada neraka."

Allah: "Adakah mereka telah melihat neraka itu?"

Malaikat: "Tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihatnya."

Allah: "Bagaimana sekiranya mereka telah melihatnya?"

Malaikat: "Andaikata mereka telah melihatnya, tentulah mereka akan lebih lari untuk menjauhinya dan sangat pula ketakutannya daripada neraka itu."

Allah: "Aku persaksikan padamu semua bahawa Aku telah mengampuni hamba-hamba-Ku itu."

Seorang di antara malaikat itu ada yang berkata:

"Di antara mereka ada seorang yang sebenarnya bukan termasuk golongan ahli zikir itu. Ia datang di situ hanya ada sesuatu keperluan yang lain saja."

Allah berfirman: "Mereka itu adalah suatu kelompok kaum yang siapa saja mengawani mereka tentu tidak akan menjadi kaum yang celaka."

Hadits di atas diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz dari padanya pula.

Juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz yang berbeza sedikit:

"Sesungguhnya Allah Yang Maha Suci dan Luhur itu mempunyai malaikat yang berkeliling dan utama sifatnya. Mereka itu mencari majlis-majlis zikir (pengajian atau hal-hal keagamaan). Apabila mereka menemukan suatu majlis di dalamnya berisi zikir, lalu mereka pun duduklah beserta hadirin yang ada di situ. Mereka berbaris antara yang sebahagian dengan lainnya dengan merapikan letak sayapnya sehingga memenuhi tempat-tempat yang ada di antara mereka dengan langit."

Rasulullah shollallahu 'alaihi wasalam melanjutkan sabdanya:

"Allah 'Azza wa Jalla lalu bertanya dan Dia adalah lebih mengetahui tentang keadaan hamba-hamba-Nya:

"Dari mana kamu semua datang?"

Para malaikat menjawab: "Kami semua datang dari tempat hamba-hamba-Mu di bumi. Mereka itu sama memahasucikan, memahabesarkan, mengesakan, memuji serta memohon kepada-Mu."

Allah: "Apakah yang mereka mintakan pada-Ku?"

Malaikat: "Mereka memohonkan syurga-Mu."

Allah: "Adakah mereka sudah pernah melihat syurga-Ku?"

Malaikat: "Belum ya Tuhan."

Allah: "Bagaimana sekiranya mereka tahu syurga-Ku itu?"
(Maksudnya tentu akan lebih hebat lagi 'ibadatnya.)

Malaikat: "Mereka memohonkan perlindungan pada-Mu."

Allah: "Dari apakah mereka memohonkan perlindungan?"

Malaikat: "Dari neraka-Mu ya Tuhan."

Allah: "Adakah mereka sudah pernah melihat neraka-Ku?"

Malaikat: "Belum ya Tuhan."

Allah: "Bagaimana kalau mereka melihat neraka-Ku itu?"
(tentunya akan lebih takut lagi)

Malaikat: "Mereka juga memohonkan pengampunan pada-Mu."

Allah: Aku telah memberikan pengampunan kepada mereka dan Kuberikan pula apa yang mereka minta serta Kuperlindungkan pula mereka itu daripada apa yang mereka mohonkan perlindungannya."

Malaikat: "Di kalangan mereka ada seorang hamba yang banyak kesalahannya, ya Tuhan. Ia hanyalah berjalan melalui tempat majlis zikir itu, lalu ikut duduk dengan orang-orang tersebut."

Allah: "Orang itu pun Kuampuni. Kelompok itu adalah kaum yang siapa sahaja menemani mereka tentu tidak akan menjadi orang yang celaka."Rujukan: Kitab "Al-'Aqidah Al-Islamiyah" oleh Sayid Sabiq, terjemahan Moh. Abdai Rathomy. Penerbit C.V. Diponegoro-Bandung.


Ya ALLAH, kukuhkanlah ikatan pergantungan kami kepada-Mu. Keredhaan-Mu matlamat buruan kami. Tetapkan kami ikhlas dalam mentaati-Mu.Selamat dan sejahterakanlah perjalanan kami menuju-Mu. Matikanlah kami dalam menyebut kalimah tauhid.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Insya ALLAH, komentar ada dihargai demi menyuburkan budaya ilmu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...