Ulama Benteng

Ulama Benteng

Selasa, 27 Februari 2018

Daftar Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 2018 Calon Persendirian

Ingin menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 sebagai calon persendirian? Insya-Allah boleh ambil di Pondok Moden Al-Baqirah Kuala Lumpur (bawah MAWIP). Ambil peperiksaan di sana.
Tempoh pendaftaran hanya dalam bulan Mac 2018. Jika terlepas, maka tidak ada peluang lagi. Sila hubungi Ustaz Nik 014-838 5048 utk urusan pendaftaran melalui borang dan penerangan kerja kursus.
Anggaran kos bayaran dengan lembaga peperiksaan adalah sekitar RM 300. Tidak termasuk kos lain. Persiapan lain: 1) Segala buku, contoh soalan, nota boleh didapati daripada Buku STAM 019-474 4050 2) Tuisyen, pembelajaran dll boleh diusahakan dgn pelajar universiti yg pernah mengambil STAM (contohnya mahasiswa ijazah Bahasa Arab di Universiti Malaya)

Berkongsi maklumat,
Mohd Ikhwan bin Ahmad Zhaki Kuala Lumpur 27 Feb 2018 ikhwanzhaki[at]gmail[dot]com

Ahad, 18 Februari 2018

Mukmin Profesional Memacu Kemantapan Umat

Susunan Mohd Ikhwan bin Ahmad Zhaki


Mukmin Profesional Memacu Kemantapan Umat” adalah antara tema yang selari dengan visi dan misi kita untuk komited dalam usaha merealisasikan pembentukan generasi muslim profesional yang beriltizam dengan asas dan nilai Islam dalam segenap aspek kehidupan, kita akan bersama-sama semakin meningkatkan kefahaman dan pelaksanaan dalam realiti kehidupan.


Mukmin Profesional dan Pemacuan Kemantapan Umat

Perkataan profesional berasal daripada bahasa Inggeris yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Berdasarkan Kamus Pelajar, profesional merujuk kepada golongan yang terlibat dengan profesion tertentu seperti doktor, peguam dan sebagainya. Orang yang melakukan sesuatu pekerjaan (seperti sebagai ahli sukan, pelakon dan sebagainya) dengan sepenuh masa atau sebagai mata pencarian. Kamus Dewan pula menyatakan profesional adalah berkaitan (bergiat dalam) bidang profesion (seperti undang-undang, perubatan, dan lain-lain) berasaskan kemampuan atau kemahiran yang khusus untuk melaksanakannya, cekap (teratur) dan memperlihatkan kemahiran tertentu. Hal demikian dilaksanakan sebagai mata pencarian dan mendapat bayaran. Orang yang mengamalkan (kerana pengetahuan, kepakaran, dan kemahirannya) sesuatu bidang profesion. Keprofesionalan dan kemampuan yang khusus tersebut menjadikannya sebagai seorang profesional.2 Kamus al-Mawrid pula memberikan takrifan profesional sebagai (mihan) pekerjaan. Seseorang yang sibuk dengan kerjanya dan memerlukan keilmuwan dan tsaqofah.3


Memacu dapat difahami sebagai tindakan untuk mengerakkan sesuatu kegiatan ekonomi, pembangunan dan sebagainya dengan lebih cepat atau pesat.4 Definisi kemantapan yang dirujuk adalah berkenaan kualiti yang tidak berubah, stabil, kuat dan tetap.5

Golongan profesional adalah kumpulan yang memiliki pendidikan, kemahiran mendalam, khusus, terlatih serta daya fikir yang tinggi : menjadi kumpulan hadapan yang berperanan utama dalam memandu dan memacu kekuatan umat dalam pelbagai aspek kehidupan. Peranan ini adalah jelas dan umat secara umumnya wajar sentiasa memerlukan penambahan dan pengukuhan tugas kumpulan ini.

Aspek Mukmin Profesional dan Kemantapan Umat

Pembersihan Jiwa

Dalam menggalas peranan dan misi sebagai khalifah Allah di muka bumi serta berperanan sebagai tunjang dalam kemantapan umat, pembersihan jiwa merupakan aspek dan syarat asasi yang melayakkan mukmin memikul tanggungjawab tersebut dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Seseorang akan memikul tanggung jawab dengan setelus hati dalam menunaikan segala tugasan demi kepentingan semua berdasarkan sejauh manakah bersih jiwanya daripada sebarang kekotoran. Seandainya jiwa masih kotor dengan perkara yang mengabaikan perintah Allah, segala tugasan dan amanah yang tergalas hanya akan menjadi wadah untuk kerosakan terus berlaku dan bertambah buruk, yang akhirnya membawa kepada kelemahan dan keruntuhan umat.6

Penekanan terhadap pembersihan jiwa ini begitu ditekankan dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran bukan semata-mata kitab agama dan ibadat. Al-Quran mempertanggungjawabkan manusia semuanya dengan tanggung jawab membina tamadun. Sebagai penerangannya, pusat agama yang diwajibkan oleh Allah terhadap hamba-Nya (yang di dalamnya mengandungi ajaran-ajaran ibadat) ialah pembersihan jiwa manusia. Tujuan ibadat itu adalah untuk membersihkan jiwa manusia daripada kekotoran dan keburukan yang bergayut padanya. Allah berfirman dalam Al-Quran :
Sesungguhnya berjayalah orang yang - setelah menerima peringatan itu - berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh).

                                                                                                                      Surah al-A’la, 87 : 14

Demikian juga firman Allah kepada Nabi Musa ‘alaihi salaam yang diutuskan kepada Firaun:
Serta katakanlah kepadanya (Firaun): Adakah engkau suka hendak menyucikan dirimu (daripada kekufuran)? Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut (melanggar perintah-Nya).

                                                                                                               
Surah an-Naazi’at, 79 :18-19

Firman Allah Ta’ala lagi :Dan sesiapa yang membersihkan dirinya (dari segala yang dilarang) maka sesungguhnya dia melakukan pembersihan itu untuk kebaikan dirinya sendiri dan (ingatlah), kepada Allah jualah tempat kembali .

                                                                                                                              
Surah Faatir, 35 : 18


Ketinggian Akhlak

Keunggulan dan keluhuran akhlak mulia yang dibawa Islam adalah tunjang kekuatan yang tidak dapat dinafikan lagi. Baginda Nabi kita sollaAllahu alaihi wa sallam adalah ketua bagi segala rasul telah menyempurnakan tugasan Baginda untuk melengkapkan akhlak mulia. Sejarah hidup Baginda telah menyaksikan betapa hidupnya kemuliaan akhlak sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Akhlak Baginda yang tiada tandingan ini telah menjadi faktor yang sangat kuat dalam kejayaan dakwah dan perjuangan Islam.


Akhlak mempunyai kedudukan dan kepentingan yang sangat primer dan dominan dalam Islam. Akhlak menjadi wasilah penting bagi seseorang Muslim untuk mencapai kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Dan jika dilihat daripada perspektif agama Islam sendiri pun kepentingan serta kedudukan akhlak dapatlah dirumuskan sebagaimana berikut7:Akhlak menduduki tempat paling dominan dalam Islam lantaran ia memaksi dimensi roh kepada agama Islam itu sendiri. Setiap aspek ajaran Islam seperti iman, ilmu, ibadat dan semua aktiviti ekonomi, politik dan sosial dikuasai, dijiwai dan disahkan oleh akhlak sebagaimana dimensi roh menguasai jasad manusia. Jika roh dipisahkan daripada jasad, jasad akan mati dan tidak berfungsi lagi. Begitulah juga pentingnya akhlak kepada semua aspek ajaran Islam. Sebagai contoh, seseorang yang beriman tetapi tanpa dimensi akhlak, seperti iman tanpa didukung oleh keikhlasan dan kejujuran, maka iman tersebut akan menjadi sia-sia, manakala orang tersebut pula akan dilabel sebagai munafik.

Manakala orang ‘alim’ (learned) atau ‘abid’ (worshiper) yang mengabaikan aspek akhlak seperti dikuasai oleh sikap angkuh dan riyak, maka segala amalan mereka akan menjadi tidak berguna dan sia-sia.  Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam Surah al-’Ankabut ayat 61-65. Begitulah juga dengan bidang-bidang Islam yang lain termasuk ekonomi, politik, sosial, perundangan, pendidikan, pentadbiran, perniagaan dan sebagainya akan bermakna dan sah pada sisi Islam selagi akhlak menjadi dasar yang memimpin bidang-bidang tersebut. Andainya aspek akhlak dipinggirkan, maka secara automatik bidang-bidang tersebut akan menjadi rosak dan tidak sah dari segi syariat Islam.

Justeru, perhatian yang bersungguh-sungguh wajar diberikan untuk mengutamakan pembelajaran, pemahaman dan pengamalan akhlak mulia dalam kalangan setiap umat Islam, khususnya kepada para penggerak dan tenaga profesional dalam umat ini kerana mereka adalah contoh yang hampir dalam kehidupan seharian.Penguasaan Ilmu, Kemahiran dan Teknologi dalam Segenap Bidang

Umat Islam adalah umat yang telah dididik dan dipandu untuk menguasai segenap ilmu pengetahuan. Agama kita yang mulia ini adalah agama yang sangat menitikberatkan ilmu pengetahuan. Firman Allah Ta’ala yang diturunkan kepada Baginda adalah berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Dalam memastikan setiap umat Islam berada dalam panduan hidayah Allah, perintah wajib menuntut ilmu agama (yang fardhu ain) telah diberatkan kepada setiap orang Islam tanpa mengira batas umur, status sosial dan jantina.  
Islam sangat mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan dan sekaligus akhlak yang mulia. Justeru, Allah bukan sahaja menaik taraf orang yang berilmu ke darjat orang yang bertakwa, tetapi Islam menjadikan akhlak sebagai kualiti teras yang dapat mengesahkan darjat kedua-dua golongan tersebut8. Hal ini dapat dirujuk dalam kitab suci Al-Quran dalam Surah Fatir ayat ke-28 :
Hanyasanya yang takut akan Allah dalam kalangan hamba-hamba-Nya adalah ‘ulama. Sesungguhnya Allah Maha Mulia, Maha Pengampun


Sejarah kerasulan Nabi kita yang tercinta صلى الله عليه وسلم juga menyaksikan bagaimana ayat Al-Quran pertama yang diterima Baginda adalah berkenaan ilmu pengetahuan: Surah al-’Alaq yang bermula dengan kalimah perintah “Bacalah!”. Didikan Baginda kepada para sahabat dan seluruh umat ini secara umumnya adalah sangat mengutamakan ilmu pengetahuan. Jika kita teliti dalil Al-Quran dan hadis Baginda yang mulia, pasti kita temui begitu banyak kemuliaan, dorongan, ganjaran yang disediakan Allah kepada mereka yang berusaha untuk menuntut ilmu.

Cakupan ilmu pengetahuan, kemahiran dan teknologi adalah merangkumi segenap bidang. Hikmah kebijaksanaan adalah permata milik orang yang beriman. Maka di mana sahaja ditemui, wajarlah diambil. Dalam memastikan perjuangan kita memperkukuh kualiti umat, penguasaan ilmu, kemahiran dan teknologi dalam setiap bidang perlu dilaksanakan.Kepentingan Mukmin Profesional dan Kemantapan Umat

Pengabdian kepada Allah
Peranan penting mukmin profesional dalam menjana kemantapan umat secara hakikinya adalah mustahak dalam merealisasikan dasar pengabdian diri kepada Allah. Tujuan penciptaan jin dan manusia telah dikhabarkan secara jelas dan pasti melalui firman Allah dalam al-Quran Surah az-Zariyat, 51 ayat yang ke-56. Umat yang mantap dan unggul adalah umat yang menjadikan dasar hidup mereka keseluruhannya adalah bagi beribadah kepada Allah. Hal demikian akan menjadikan kehidupan tersebut sangat bermakna, beroleh nilaian dan ganjaran yang sangat besar di dunia dan di akhirat tanpa sebarang kerugian.


Kebangkitan dan Kebaikan Umat Adalah Berteraskan Aqidah dan Ilmu Sebagai Akar yang Sihat

Perubahan dan kebangkitan umat Islam yang diimpikan oleh setiap pencinta agama adalah usaha yang sememangya memerlukan pasak aqidah yang benar, ilmu yang kukuh sebagai akar yang sihat. Kebangkitan dan kemajuan umat serta kebaikan yang akan diperoleh melalui punca akar yang mendasar ini dengan izin Allah akan memastikan nafas panjang dan segar, tidak hanya bersifat bermusim. Pengukuhan umat Islam yang diusahakan mengutamakan pendekatan yang lebih menguntungkan, membina kekuatan dari bawah, tidak terburu-buru melalui kekerasan tenaga dan pemahaman yang janggal dan ekstrem terhadap nas-nas agama tanpa melalui proses pemahaman yang sahih melalui panduan para ulamanya yang menguasai.

Kebaikan dan Kesejahteraan Sejagat

Pada hakikatnya, misi utama yang dibawa oleh seluruh pesuruh Allah adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan sejagat. Keamanan yang dibawa oleh agama Islam adalah untuk seluruh umat manusia dan segenap makhluk Allah. Umat yang mantap pastinya meletakkan nilai keadilan pada tahap tertinggi untuk mengurus tadbir dunia ini. Ajaran Islam mengetengahkan keadilan untuk setiap manusia, bukan sekadar penganut Islam sahaja. Umpamanya keadilan yang pernah dirasai oleh penduduk di Palestin pada suatu masa dulu semasa pemerintahan Islam yang adil penduduknya terdiri daripada penganut agama berbeza-beza namun dapat hidup bersama-sama secara harmoni. Dalam memahami nilai rahmat dan kebaikan yang dibawa oleh Islam, perhatikanlah dalam salah sebuah hadis Nabi kita yang mulia
صلى الله عليه وسلم bagaimana dalam perintah dan panduan sembelihan, kita diajarkan untuk menajamkan alat sembelihan agar memudahkan haiwan tersebut semasa proses sembelihan dan tidak menyeksanya. Dalam contoh yang lain bagi aspek kelestarian alam sekitar, Nabi kita yang dikasihi صلى الله عليه وسلم mengajarkan umatnya agar mempunyai sikap yang betul dan berjimat dalam penggunaan sumber alam. Dalam salah satu hadis, kita tidak dibenarkan untuk membazirkan sumber alam, iaitu air, sungguhpun air digunakan untuk tujuan ibadah wuduk di sungai yang mengalir. Secara logik akal yang ringkas, kita mungkin tidak terfikir untuk memiliki sikap yang betul kerana memandang kewujudan sumber yang begitu banyak.

Imbasan Sejarah dan Analisis Semasa

Kegemilangan Generasi Awal Islam (Tiga Kurun Pertama)Baginda Rasulullah صلى الله عليه وسلم melalui sabdaan-Nya menyatakan bahawa umat Islam dalam tiga kurun pertama adalah sebaik-baik kelompok.  Kelompok para sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم adalah golongan yang terbaik kerana menerima asuhan daripada tangan Baginda sendiri. Mereka hidup bersama-sama dengan Nabi, mereka memerhatikan sendiri akhlak mulia Baginda. Iman dan taqwa yang sangat mantap, keutuhan jati diri mereka dan ketinggian akhlak tidak dapat dinafikan lagi. Dasarnya adalah iman yang sangat mendasar kuat dalam diri masing-masing. Hal ini kemudiannya menjadi pemandu yang sangat mapan hingga menzahirkan ketekunan ibadah, semangat pengorbanan yang tiada tandingannya demi kejayaan umat ini. Ketekunan ibadah mereka umpamanya para sahabat besar seperti Saidina Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas’ud dan Ubayy bin Ka’ab rodhiyaAllahu ‘anhum telah menjadikan wirid mereka untuk mengkhatamkan al-Quran pada tiap-tiap hari Jumaat. Demikianlah para sahabat itu ada yang membaca sampai khatam dalam sebulan, atau dalam seminggu, atau dalam sehari semalam sahaja, bahkan ada yang khatam dua kali dalam sehari. Saidina Abu Bakar rodhiyaAllahu ‘anhu, yang merupakan sahabat sangat hampir kepada Nabi, menginfaqkan keseluruhan hartanya untuk jalan Allah setelah menerima mesej tersebut daripada Baginda Nabi صلى الله عليه وسلم.

Sesungguhnya ciri agung generasi pertama daripada para sahabat ini adalah menjadikan al-Quran sebagai sumber pokok mereka dan hadis sebagai tafsiran lanjut terhadapnya. Kemudian ciri yang sangat bermakna dalam kalangan generasi pertama ini berhubung dengan al-Quran adalah aspek amali mereka. Mereka belajar untuk mengetahui semata-mata, tetapi untuk melaksanakannya. Dengan itu jadilah generasi pertama itu sebagai “generasi Rabbani yang komited (al-jiilu ar-robbaniyyu al-muntazim) yakni yang menghayati dan mengamalkan setiap arahan Allah, bukannya sekadar pandai berteori atau bercakap sahaja.
9Keunggulan Tamadun IslamTamadun Islam mempunyai tamadun Iman sebagai ciri yang hakiki. Model ikutan yang abadi dalam kalangan mereka adalah para Rasul alaihimussalam, para sahabat rodhiyaAllahu ‘anhum dan para solehin. Teladan yang ditunjukkan mereka adalah yang terbaik. Sejarah perjuangan mereka khususnya para Rasul Ulul Azmi menunjukkan mereka bukan calang-calang insan yang sangat istiqamah dalam usaha, sangat gigih dan tabah menanggung berbagai-bagai kesusahan dan ujian berat. Kita mungkin berasa aneh tentang kesanggupan mereka yang luar biasa ini. Namun, dengan memahami hakikat dunia sebagai tempat ujian (darul ibtila’), bukannya tempat keseronokan, tentunya kita tidak akan berasa aneh lagi terhadap penderitaan mereka.10 Selanjutnya kita boleh melihat perkembangan Islam, peningkatan penguasaan ilmu umat Islam yang diteruskan oleh para sahabat Baginda Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dan generasi-generasi seterusnya. Pada setiap tempoh masa, pastinya kita dapat mempelajari banyak perkara daripada pencapaian mereka. Pada zaman Saidina Umar Al-Khattab rodhiyaAllahu ‘anhu, Islam meluaskan kekuasannya. Empayar Parsi serta jajahan-jajahan Rom jatuh ke tangan Islam. Kejatuhan Rom dan Parsi sesungguhnya amat memalukan, kerana selama berabad-abad kedua-duanya sangat terkenal sebagai kuasa-kuasa besar yang sangat menggerunkan.11

Kejatuhan Umat yang Ditangisi dan Diinsafi

Apabila kita mengamati sejarah umat Islam pada setiap tempoh masa tertentu, kita akan mendapati kehadiran fasa kejatuhan kerajaan dan kekuasaan yang dikuasai umat Islam. Terdapat pelbagai faktor dalaman dan luar yang mendorong kepada berlakunya hal tersebut. Kali terakhir kekuasaan kita menyaksikan kewujudan empayar kekuasaan umat Islam adalah pada zaman kerajaan Turki Usmaniyah pada tahun 1281 hingga 1918. Kerajaan ini diasaskan oleh Usman bin Ertoghrul yang meneruskan warisan intelektual Islam dan menjadi tenaga besar dalam menghadapi gerakan Salibiyyah kemudiannya. Pada saat ini, kita tidak mampu memiliki sebuah empayar kekuasaan besar umat Islam yang digeruni dunia. Tidak ada satu suara besar umat Islam yang mampu mengekang pembantaian dan penyembelihan nyawa dan maruah umat ini. Suatu realiti yang pahit tetapi benar. Terkandung dalamnya seribu satu pengajaran untuk kita insafi, ambil pengajaran bagi mengatur langkah ke depan.

Peranan Setiap daripada Kita untuk MerealisasikannyaUtamakan Pengukuhan Ilmu Asasi yang BenarSejajar dengan keutamaan yang telah dinyatakan oleh Islam kepada ilmu pengetahuan, amat wajar bagi kita untuk mengambil berat dan prihatin kepada usaha mengukuhkan ilmu asasi berdasarkan kefahaman yang benar. Ilmu menjadi asas supaya segala usaha kita itu berada pada landasan yang tepat dan bakal beroleh penerimaan dan balasan kebaikan daripada Allah. Dengan keberkatan ilmu yang benar juga, kita akan terus dipandu untuk mara ke hadapan mengecapi lebih banyak kejayaan dan penguasaan yang lebih baik. Keutamaan wajar diberikan kepada aspek ilmu fardhu ain meliputi tiga tonggak utama : akidah, syariah dan akhlak. Selanjutnya ilmu-ilmu berguna dalam kehidupan seharian kita patut dijadikan fokus.Usaha Pembaikan yang Berterusan

Proses peningkatan kualiti hidup akan diusahakan secara berterusan. Sedikit demi sedikit. Mengikut tahap kemampuan masing-masing. Soal istiqamah dan pelaksanaan yang konsisten telah diberikan anjurannya sebagaimana ditekankan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam salah satu hadis Baginda yang mafhumnya menyebutkan bahawa amalan yang berterusan itu lebih dicintai oleh Allah sungguhpun kecil kuantitinya. Hingga pada akhir hayat seseorang ilmu diutamakan. Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم pernah bersabda sebagai panduan kepada kita untuk mengajarkan seseorang yang akan mati dengan ucapan “tiada tuhan melainkan Allah”.12

Amalkan Nilai Islam pada setiap Masa,  Tempat, dan KeadaanLangkah yang realistik dan praktikal untuk diambil oleh mukmin profesional dan setiap individu adalah dengan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan agama kita pada setiap masa, tempat dan ketika. Kita mulakan daripada asasnya, biarpun kecil pada tanggapan dan pandangan manusia. Menjaga ketepatan masa, menyenangkan orang lain dengan wajah yang manis dan kata-kata yang positif, menghormati insan lain, tidak membuang sampah merata-rata, tidak mengeluarkan kata-kata negatif dan seumpamanya adalah asas-asas yang kuat untuk melatih dan memperkasa kita untuk melaksanakan nilai-nilai Islam pada peringkat seterusnya.

Langkah Diatur, Tindakan Dilaksana


Ambil Pengajaran daripada Generasi Sebelum Ini

Al-Quran kitab agung panduan kita menyatakan keperluan untuk mengambil pengajaran daripada kisah-kisah umat sebelum ini yang terkandung dalamnya. Kedua-dua sudut baik dan buruknya dapat dijadikan pedoman, contoh ikutan dan garis sempadan bagi kita. Masa berubah dari satu tarikh ke satu tarikh. Nama kaum bagi rasul tertentu berubah dari semasa ke semasa. Namun begitu, sikap asas yang terkandung dalam peristiwa masing-masing tetap sama. Sebagai contoh, kebinasaan umat-umat bagi rasul yang berbeza berlaku sebagai balasan bagi keengganan dan kekufuran mereka menerima seruan dan ajaran tauhid yang dibawa oleh rasul. Kita juga dapat mendekati catatan-catatan sejarah yang lebih hampir tempoh tarikhnya kepada kita, seperti jatuh bangunnya tamadun Islam melalui era kerajaan-kerajaan Islam yang pernah terbentuk sejak zaman khulafa ar-Rasyidin sehingga kerajaan Turki Usmaniyah.Fokus Pemerkasaan Generasi KiniSebagaimana yang pernah diungkapkan: hari semalam adalah sejarah yang sudah tidak dapat kita kawal dan akan terus berlalu jauh, hari ini adalah dalam genggaman dan kawalan kita maka pergunakannya, sedangkan hari esok adalah cita-cita dan perancangan yang masih belum jadi milik kita. Marilah kita sama-sama menggembleng tenaga bagi menjayakan pemerkasaan generasi kini. Insya Allah kita teruskan segala apa yang telah baik sedia ada, perkuatkan lagi mana-mana ruang yang ada. Syukur kepada Allah, kesedaran dan pengamalan Islam semakin menapak dan berkembang luas di negara Malaysia secara khususnya dan seantero dunia secara umumnya. Kita pastikan pengukuhan mengikut acuan ulama yang muktabar, mewakili institusi as-sawad al-a’dzom yakni kelompok terbesar umat Islam yang diukur mengikut jumlah ‘ulama zaman berzaman mempertahankannya. Jalur ini adalah jalur kesederhanaan yang didoakan kelestariannya.


Masa Depan Generasi Seterusnya

Persiapan yang kita mulakan sekarang menjadi penentu kepada kesediaan masa depan generasi akan datang yang akan meneruskan peranan selaku hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Selaras dengan anjuran didikan solat yang dinyatakan oleh Rasulullah
صلى الله عليه وسلم bahawa seawal usia tujuh tahun sudah menjadi titik masa yang sesuai bagi membentuk mereka menjadi hamba Allah yang soleh-solehah. Memikirkan masa depan generasi akan datang akan semakin mendorong kita untuk terus giat tanpa jemu melaksanakan segenap perkara yang perlu.
Rumusan
Mukmin profesional yang dirujuk sebagai kelompok utama yang dikurniakan kelebihan dari sudut penguasaan ilmuan, kemampuan dan kemahiran yang khusus, serta berteraskan taqwa dan pengamalan akhlak mulia sememangnya menjadi lokomotif utama yang menggerakkan usaha pemantapan umat. Tugasan mulia ini insya-Allah adalah pikulan kepada kita semua. Semoga Allah terus merahmati, memberkati umat Rasulullah صلى الله عليه وسلم ini melalui didikan para ulama dan solehin-Nya.

Rujukan:


 1. Kamus Pelajar, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1988, hlmn. 527
 2. Kamus Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2005, edisi keempat, hlmn. 1233
 3. Kamus Mawrid, Dar el-ilm-Mlaayen, Beirut, 2005, hlmn.  727
 4. Kamus Pelajar Edisi Kedua, laman sesawang Pusat Rujukan Persuratan Melayu  http://prpm.dbp.gov.my/
 5. Kamus Pelajar Edisi Kedua, laman sesawang Pusat Rujukan Persuratan Melayu  http://prpm.dbp.gov.my/
 6. Manhaj Al-Hadharatul Insaniah fi Al-Quran, Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti (terjemahan oleh Muhammad Ramzi bin Omar), 2004, Yayasan Islam Hadhari, Putrajaya, hlmn. 8
 7. Falsafah Akhlak, Dr. Mohd Nasir Omar, 2010, Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, hlmn. 31-32
 8. Ibid., hlmn. 32
 9. Sejarah dan Tamadun Islam, Dr. Abdul Rahman Haji Abdullah, 2002, Pustaka Ilmi, Batu Caves, Selangor, hlmn. 186-189
 10. Ibid., hlmn. 192
 11. Ibid., hlmn. 105-106
 12. Penjelasan Budaya Ilmu, Dr. Wan Mohd. Nor Wan Daud, 1997, Dewan Bahasa dan Pustaka, hlmn. 61


Khamis, 1 Februari 2018

Hafazan Al-Quran Perlu Secara Harian

Hafazan Al-Quran Perlu Secara Harian


Momentum hafazan Quran perlu dikekalkan. Terutamanya ulangan hafazan lama. Setidak-tidaknya dengan membaca secara lihat pada halaman Al-Quran.

Bagi hafazan baru, beri motivasi kepada diri untuk hafaz secara berfokus dan sedikit demi sedikit. Sudah sangat memadai kiranya selepas solat fardhu, baca satu ayat sahaja (dalam panjang yang sederhana) sehingga lancar. Kemudian hafaz sehingga lancar. 

Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!

Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...