Ulama Benteng

Ulama Benteng

Sabtu, 18 Julai 2020

Hudud Zina : Beberapa Catatan Berkenaannya


Gambar : hanya sekadar hiasan. Kredit kepada sumber asal


Catatan ini adalah sebahagian daripada pengajian kursus Fiqh Muamalat dan Jinayat, Sarjanamuda Pengajian Islam Syariah, UKM


Realiti dewasa ini menyaksikan statistik purata bilangan gadis yang hamil di luar nikah dalam jumlah yang besar dan membimbangkan. Puncanya adalah daripada zina yang dilakukan. Untuk membincangkan isu ini, undang-undang had zina akan dilihat dari sudut sejauh manakah dapat membendung masalah kehamilan luar nikah.

Perbincangan akan dimulakan dengan takrifan dan tasawwur umum tentang undang-undang jenayah Islam, unsur dalam had zina, peruntukan nas, keistimewaan undang-undang jenayah Islam, skop hak Allah, keanjalan hukuman, falsafah hukuman, proses ketat dalam menjatuhkan hukuman, dalil pensyariatan, cara pembuktian, proses pendakwaan di mahkamah, kadar hukuman, dan cara pelaksanaan. Selanjutnya perbincangan menyentuh petikan-petikan daripada kitab-kitab fiqh, tafsir ayat ahkam dan juga artikel-artikel jurnal. Kesemua menjelaskan keunggulan perundangan Islam, keberkesanan had zina dalam membendung masalah hamil luar nikah.

Dalam fiqh jinayat, undang-undang Islam yang mengawal dan menghukum kesalahan jenayah adalah di bawah kategori hudud. Pada peringkat asasnya, dalam membincangkan konsep jenayah dari segi takrifan adalah tindakan salah yang memberikan mudarat dan dikenakan hukuman di dunia, dan secara khususnya jenayah adalah tindakan yang diharamkan dan ditegah, melibatkan lima perkara asas yang dijaga (agama, jiwa raga, akal, maruah dan keturunan, harta), dan diberikan peruntukan hukuman hudud, qisas atau ta’zir. Kesalahan zina adalah satu jenayah dengan peruntukan hukuman hudud. Secara jelas, jenayah dalam undang-undang Islam diatur pelaksanaan hukumannya dengan tujuan menjaga lima perkara asas, dan akan membendung masalah kehamilan luar nikah (melalui menjaga perkara asas maruah dan keturunan secara khusus dan tepat).

Selanjutnya, dari segi unsur / rukun jenayah zina, ada peruntukan nas yang menyebut bentuk kesalahan dan kadar hukuman. Tindakan salah yang dilakukan ialah perbuatan melakukan perkara yang dilarang. Dari unsur niat, ada dua perkara iaitu al-idrak (tahu salah melakukan zina, pengetahuan yang sepatutnya) dan al-ikhtiyar (dibuat dengan sengaja, tidak terpaksa atau dipaksa). Kita dapat faham dan yakin bahawa pendakwaan dan hukuman had zina tidak dikenakan secara semberono, dan pelaku jenayah zina itu sendiri tahu bahawa perbuatan itu salah, dan dia sendiri memilih melakukannya dengan sengaja. Maka, keadilan turut terpapar jelas dalam sistem undang-undang jenayah Islam (UJI). Mereka yang benar-benar bersalah saja akan dihukum. Kesan kepada yang lain turut terhindar daripada berani cuba melakukan zina yang membawa kepada masalah hamil luar nikah.

Jenayah zina di bawah Undang-undang Jenayah Islam memiliki keistimewaan sendiri dan tiada bandingan. Sumbernya adalah daripada Allah dan akal manusia. Skop undang-undang adalah agama, nafs, akal, marah dan harta. Sasarannya adalah menyeluruh kepada semua muslim. Kesan pelaksanaan adalah terhadap sosial, ibadah dan akidah. Secara keutuhannya, ada unsur tetap dan anjal serta objektif yang pelbagai. Dan paling utama dan pasti adalah matlamat untuk bahagia di dunia dan di akhirat, mendapat redha Allah. Dengan bersumberkan Allah sendiri selaku Tuhan pentadbir seluruh alam, Yang Maha Mengetahui segala-galanya, Yang Maha Bijaksana dan Maha Adil, sudah tentu pelaksanaannya adalah sangat berkesan dalam membendung masalah zina dan hamil secara haram.

Skop hak Allah adalah lebih dominan pada had zina berbanding hak hamba. Kedua-dua hak Allah dan hak hamba dijaga. Keanjalan had zina adalah tetap dan tidak berubah. Tiada kemaafan selepas dibawa ke pengadilan. Hukuman yang diperuntukkan adalah tetap dan tidak berubah. Manusia tidak mempunyai sebarang hak untuk mengubahnya. Pelaksanaan hukuman had zina mesti dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa, tidak boleh dijalankan oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Hukuman boleh dilaksanakan serentak bagi kesalahan yang berulang tetapi belum disabitkan. Kaedah pembuktian bagi jenayah zina adalah terkeluar daripada kaedah umum. Tiada ganti rugi bagi kerosakan pada penjenayah akibat pelaksanaan hukuman had zina. Ini adalah ciri-ciri khusus istimewa bagi hudud yang telah diperintahkan dan disusun oleh Allah sendiri selaku Tuhan yang menciptakan manusia dan Maha Bijaksana. Ketetapan hukum itu dalam bentuk dan kadarnya menyerlahkan ketegasan undang-undang syariah – selanjutnya berkesan mengawal manusia daripada kesan buruk perbuatan jenayah dan zina yang boleh berleluasa.

Secara falsafah, undang-undang hudud mengutamakan perlindungan dan pencegahan menjadi keutamaan dan bukannya penghukuman. Peruntukan hukuman lebih kepada tujuan menimbulkan rasa kegerunan agar tidak melakukan kejahatan. Dari segi pensabitan pula, proses pensabitan kesalahan adalah dengan syarat yang cukup ketat. Perlu ada keyakinan 100% sepenuhnya pada pembuktian. Had zina digugurkan jika ada sebarang keraguan sebagaimana dirujuk pada hadis ادرؤوا الحدود بالشُّبُهات . Undang-undang hudud sedaya upaya mengelakkan daripada mengenakan hukuman asal, seperti dirujuk dalam hadis peristiwa Maiz dan al-Ghamidiyyah. Dengan melihat kepada falsafah ini, kita akan lebih meyakini bahawa matlamat lebih besar dan utama adalah untuk mengutamakan perlindungan dan pencegahan.

Proses ketat berlaku dalam menjatuhkan hukuman had, sedaya upaya mengelakkan dikenakan hukuman, dan pada asasnya peruntukan dan pelaksanaan hukuman tetap ada. Berdasarkan hadis tersebut, pada peringkat awalnya si pelaku minta disucikan, kemudian beliau diminta pulang dan bertaubat tanpa bertanya apa kesalahan yang telah dilakukan. Pelaku kemudian mengulangi minta disucikan, dan dia diarah untuk pulang dan bertaubat beberapa kali; 4 kali). Kaedah pengulangan sehingga 4 kali inilah yang diambil oleh sebahagian fuqaha keperluan pengulangan ikrar sebanyak 4 kali dalam pembuktian secara pengakuan. Selepas itu, barulah dia ditanya apakah kesalahan yang telah dilakukan. Dia mengaku berzina. Sejurus selepas itu, Rasulullah SAW meminta sahabat untuk memastikan bahawa si pengaku zina itu bukanlah gila dan bukan mabuk. Ini adalah rujukan kepada proses memastikan pengaku sedar dan faham pengakuannya. Setelah dipastikannya adalah tidak gila dan tidak mabuk, barulah hukuman had dijatuhkan dan si pelaku menerima hukuman dan suci daripada dosa. Hukuman tersebut memberikan kesan ke atas dosa (diampunkan), pahala dikurniakan dan iman semakin kukuh. Proses yang sangat ketat adalah bukti kukuh bahawa syariat Islam adalah sangat adil dan berhati-hati.

Secara takrif, zina adalah persetubuhan haram yang sengaja antara lelaki dengan perempuan pada qubulnya tanpa sebarang syubhah. Pensyariatan jenayah zina adalah pada ayat ke-2 surah al-Nur dan juga hadis Rasulullah SAW yang maksudnya : Ambillah daripadaku , sesungguhnya Allah telah menentukan bagi mereka jalan, dara dengan teruna (apabila berzina ) serratus kali sebatan dan buang daerah selama setahun . Manakala yang sudah berkahwin dengan mereka yang sudah berkahwin (apabila berzina) sebatlah seratus kali dan kemudian rejamlah. Hukuman lebih menyeksakan dan berat kepada mereka yang telah berkahwin kerana telah merasai pengalaman persetubuhan melalui pernikahan halal. Maka, manusia tidak akan cuba memikirkan pilihan haram sedangkan pilihan halal sudah ada dimiliki.

Cara pembuktian dalam had zina ada tiga : 1) iqrar (pengakuan), 2) syahadah (penyaksian) dan 3) qarinah (tanda-tanda yang kuat). Secara iqrar (pengakuan), pengakuan dibuat oleh penzina sendiri bahawa dia melakukan zina serta dia faham hakikat zina dan mampu melakukan zina. Secara syahadah (penyaksian), dilaksanakan melalui keterangan saksi yang menyaksikan perkara tersebut terdiri daripada 4 orang lelaki adil, mempunyai ahliyyah, beragama Islam, faham hakikat zina, tidak pelupa dan boleh melihat. Cara pembuktian qarinah pula, dengan menggunakan tanda-tanda yang boleh menjadi petunjuk berlakunya perbuatan zina seperti mengandung tanpa kahwin dan DNA. Namun kaedah ini ditolak oleh jumhur ulama, hanya sebilangan kecil sahaja daripada kalangan fuqaha yang menerimanya seperti ulama mazhab Maliki. Ulama Syafiiyah tidak menerima cara ini.

Dalam proses pendakwaan di mahkamah, pertamanya pertuduhan dibaca oleh pendakwa di hadapan hakim di mahkamah. Seterusnya, jika orang kena tuduh mengaku (iqrar), jenayah disabitkan. Jika orang kena tuduh tidak mengaku, pendakwa perlu mengemukakan bukti; syahadah (saksi) atau qarinah atau yamin (sumpah) jika tiada saksi (namun berlaku khilaf dalam penerimaan cara bukti ini). Jika berjaya dibuktikan sampai ke tahap yakin, 100% sepenuhnya, tiada syubhah dan tidak berjaya dipatahkan oleh orang kena tuduh atau peguam, maka jenayah disabitkan dan dikenakan hukuman. Dalam hal ini, kita dapat memahami, menginsafi dan meyakini bahawa cara pembuktian dan prosedur pendakwaan di mahkamah adalah begitu ketat sekali untuk memastikan tertuduh benar-benar melakukan dosa besar ini. Pastinya, kesannya adalah besar dan positif dalam mengawal dan membendung perbuatan keji zina.

Hukuman had zina adalah berdasarkan status pesalah. Bagi ghair muhsan (belum bernikah), dikenakan 100 kali sebatan dan dibuang daerah (taghrib) selama setahun. Bagi muhsan (mereka yang sudah berkahwin dan telah merasai persetubuhan daripada perkahwinan), hukumannya adalah direjam dengan batu sampai mati – hukuman ini adalah sabit menerusi ayat al-Quran yang telah dimansukhkan bacaan tetapi hukumnya kekal. Kesan 100 kali sebatan kepada penzina ghair muhsan memberikan keseksaan kepada jiwa (untuk mendidik) dan secara saintifiknya membantu memberikan kekuatan kepada sistem badan melawan penyakit yang boleh merebak dalam badan akibat dosa zina. Selain itu, hukuman buang daerah bagi penzina ghair muhsan juga memberikan kesan psikologi kepada mereka merasai hukuman dibuang daerah, dijauhkan dari ahli keluarga, rakan dan jiran terdekat. Mereka tidak berani lagi untuk mencuba zina pada masa akan datang. Pasti terhimbau kenangan pahit ini. Manakala bagi penzina muhsan, hukuman rejam sampai mati menyebabkan mereka tidak lagi hidup dan meneruskan perbuatan dosa tersebut. Namun di sebaliknya, dengan rahmat Allah terlalu luas pengampunan Allah hinggakan mereka akan selamat di akhirat nanti kerana telah selesai hukuman di dunia.

Cara pelaksanaan hukuman had zina telah digariskan oleh syariat Islam. Bagi muhsan, hukuman dijalankan secara terbuka, boleh dilihat oleh orang ramai. Kesannya amat besar, begitu berbekas kepada semua orang yang menyaksikan hukuman tersebut, sama ada secara langsung dengan mata sendiri atau rakaman video atau siaran TV. Mereka pasti akan menjadi sangat-sangat gerun menyaksikan betapa dahsyatnya menyeksakan hukuman rejam dengan batu itu, hingga berlumuran darah dan akhirnya mati. Pasti, pasti, pasti setiap yang menyaksikan itu tidak dapat melupakannnya dengan mudah, dan mereka tidak berani untuk melakukan jenayah yang sama hingga dihukum rejam sampai mati dalam keadaan yang sangat menyakitkan itu. Hukuman dilaksanakan tanpa melihat kepada keadaan cuaca dan diri atau kesihatan penjenayah. Ini menunjukkan betapa amat tegasnya pelaksanaan hukuman had zina muhsan, hingga tiada kompromi dan apa-apa pertimbangan keuzuran. Setiap manusia lain yang mengetahui dan menyaksikan pelaksanaan hukuman ini pasti akan menjadi gerun akan ketegasan hukuman had ini. Pelaksanaan hukum had bagi penzina ghair muhsan, sebahagian fuqaha berpendapat perlu dilaksanakan secara terbuka. Pelaksanaan hukuman had zina turut tertakluk kepada keadaan cuaca dan kesihatan penjenayah. Sebatan dilaksanakan secara sederhana iaitu dalam keadaan menyakitkan tetapi tidak memudaratkan. Sebatan yang menyakitkan itu memberikan kesan sangat tajam dan mendalam kepada psikologi kepada penjenayah zina, tambahan mereka disebat di hadapan orang lain, mereka akan rasa malu, terseksa, terbayang seksaan lebih dahsyat di akhirat. Pastinya, bagi diri penzina itu sendiri mereka tidak akan berani untuk cuba mengulanginya dan bagi masyarakat yang menyaksikannya, pasti akan menjadi gerun dan terbayang bagaimana peritnya perasaan dialami jika mereka berada di tempat pesalah yang menjalani hukuman itu.

Dengan merujuk kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu karya al-Marhum Prof. Dr. Wahbah Zuhaily, dalam membicarakan hikmah di sebalik pensyariatan hukuman had, hukuman-hukuman tersebut adalah bertujuan bagi mencegah orang-orang daripada melakukan kejahatan tersebut, memberi kesan jera (tidak berani lagi), menyelamatkan masyarakat dari kerosakan, pembersihan diri daripada dosa dan noda. Ibnu Taimiyah menyebutkan, antara bentuk rahmat dan kasih-sayang Allah adalah, diperintahkan pelaksanaan hukuman bagi pelbagi bentuk kes kejahatan yang terjadi di antara manusia, baik kejahatan terhadap jiwa (nyawa), kejahatan terhadap fizikal tubuh badan, kezaliman terhadap kehormatan, keburukan terhadap harta, kejahatan pembunuhan, kekerasan fizikal (mencederakan tubuh badan), kejahatan menuduh orang lain berbuat zina, dan kejahatan pencurian.

Allah memerintahkan pelaksanaan berbagai-bagai bentuk hukuman atas pelbagai bentuk kejahatan tersebut dengan sangat sempurna dan tepat yang memiliki kemaslahatan pencegahan, dan menimbulkan kesan tidak berani lagi melakukannya. Namun, semua itu tetap dilakukan secara mengikut kadar dengan berlandaskan pada asas keadilan dan tidak melampaui batas-batas pencegahan yang berhak diterapkan terhadap pelaku. Oleh sebab itu, Allah tidak memerintahkan hukuman potong lidah atau hukuman mati atas perbuatan berbohong, tidak memberlakukan hukuman pemandulan atas perbuatan zina, dan tidak pula memerintahkan hukuman mati atas kejahatan pencurian. Namun, Allah memerintahkan hukuman bagi manusia atas berbagai kejahatan tersebut sesuai dengan Asma dan sifat-sifat-Nya, seperti kebijaksanaan, rahmat, kasih sayang, kebaikan dan keadilan-Nya, agar bermacam-macam bentuk musibah hilang, tidak ada cita-cita keinginan dan dorongan untuk saling menganiaya, setiap manusia puas dan senang dengan apa yang telah diberikan kepadanya oleh Sang Pemilik dan Sang Penciptanya, sehingga ia tidak memiliki dorongan keinginan untuk merampas hak orang lain. Demikian juga kesan yang akan perlaku terhadap perbuatan zina dan hamil luar nikah, hukuman had akan menjadikan setiap orang menjauhi perbuatan keji itu dan sepatutnya mereka mengutamakan hubungan halal yang telah diizinkan Allah dengan penuh rahmat dan kebaikan.

Prof Wahbah Zuhaily turut menyatakan bahawa pelaksanaan hukuman had memerlukan empat hal. Pertama, keimanan dan keyakinan kepada Islam, baik dalam aspek aqidah, syariat, dan manhai. Kedua, penerapan syariat Allah dalam semua aspek, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Ketiga, pemahaman akal dan pemahaman berdasarkan pengalaman tentang faedah hukuman had. Keempat, memerhatikan kemaslahatan umum dan mengutamakannya atas kemaslahatan individu.

Dalam kitab Matla’ Badrain Majma’ Bahrain, penulis menyatakan hukuman ke atas kanak-kanak dan orang gila yang melakukan zina hendaklah dita’dibkan (dijadikan beradab) dengan sesuatu tindakan yang menakutkan mereka daripada melakukan zina. Hal ini selaras dengan hukuman had kepada mereka yang layak menerimanya, dan menunjukkan hukuman Islam adalah adil mengikut keadaan pelaku (dari sudut baligh atau tidak dan sudut waras atau gila) serta bertujuan menghalang mereka daripada berani melalukannya lagi.

Menurut kitab Fiqh Manhaji pula, disebutkan bahawa pelaksanaan hudud yang dijalankan kepada penzina disabitkan dengan hukuman rejam, sungguhpun penzna berada dalam keadaan tidak bermaya atau sakit, atau cuaca terlalu sejuk atau terlalu panas, hukuman rejam tetap akan dijalankan dan tidak ditangguh. Penzina tetap akan mati dan tiada beza antara sihat dengan sakit. Rejaman dilakukan dengan tanah keras atau batu bersaiz sederhana sebesar tapak tangan. Bukannya dengan batu terlalu kecil kerana akan memanjangkan seksaan pesalah. Demikian juga tidak direjam dengan batu besar yang mengakibatkan kematian serta-merta, lalu menyebabkan tujuan hukuman berat ini untuk pencegahan tidak tercapai. Menurut al-Mawardi, sebelum dijalankan hukuman rejaman sampai mati, pesalah ditawarkan dengan taubat terlebih dahulu supaya akhir hidupnya dalam keadaan taubat. Keadaan ini amat menjelaskan tujuan hukuman had dalam Islam sememangnya bertujuan pencegahan, pendidikan dan bertaubat Kembali taat mengabdikan diri kepada Allah.

Sebagaimana dinukilkan dalam kitab Fathul Mu’in, perbuatan zina adalah dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan. Ada dikatakan bahawa zina lebih besar daripada pembunuhan. Ini menyokong bagaimana tegas dan beratnya hukuman had yang dikenakan.

Memetik tafsir ayat ahkam oleh Prof. Dr. Zulkifli Mohd Yusoff dalam kitab Tafsir Ayat Ahkam (2011), dalam menghuraikan ayat 1 hingga 3 Surah al-Nur yang menjadi dalil bagi had zina, seorang yang beriman dengan sejati akan menurut dengan sepenuhnya hukuman daripada Allah tanpa banyak soal kerana mereka mengetahui dan meyakini bahawa segala yang diperintahkan Allah pasti mempunyai hikmah dan rahmat yang tersembunyi di sebaliknya. Hukuman had zina mesti dilaksanakan tanpa rasa belas kasihan dan tanpa mengurangkannya atau menghapuskannya kerana zina adalah kejahatan yang besar dan bahaya sehingga tidak layak bagi menggerakkan rasa belas kasihan atau dimaafkan pelakunya. Antara kesan buruk zina adalah pencabulan maruah, kehilangan keturunan, pengotoran masyarakat dengan keaiban di samping kesan kepada anak-anak tidak berdosa tidak mengetahui ibu dan bapa mereka. Jika kita semua menyedari semua perkara ini, kita akan meyakini kebijaksanaan Allah meletakkan hukuman keras dan berat terhadap perbuatan zina. Di samping pelaksanaan hukum had zina, kita semua juga harus menyaksikan pelaksanaan tersebut supaya menjadi pukulan berat kepada pelakunya dan peringatan tegas kepada masyarakat agar menjauhi diri daripada perbuatan mungkar ini.

Menurut Fathi Yusof, undang-undang jenayah Islam mengutamakan aspek pencegahan melalui kaedah yang unik dan amat menarik. Sebagai contoh, hukuman yang terdapat di dalam undang-undang Islam seperti sebat dan rejam bagi penzina dilihat sebagai berat dan menggerunkan oleh sesetengah pihak. Ini menjadikan rakyat takut untuk melakukan jenayah zina. Sedangkan pensabitannya adalah sukar kerana syarat-syarat untuk mensabitkan hukuman adalah amat ketat. Beliau turut menyatakan bahawa undang-undang jenayah yang ada pada hari ini terbukti gagal untuk menghapuskan jenayah. Fakta menunjukkan bahawa purata kadar peningkatan jenayah di Malaysia sentiasa meningkat naik dengan kadar yang lebih tinggi dari kadar pertumbuhan penduduk. Bagi mengatasi masalah ini, undang-undang jenayah Islam perlu kembali dikuatkuasakan. Justeru, berdasarkan penulisan beliau, kita semakin faham dan jelas betapa keberkatan hukuman had zina yang bersumberkan perintah Allah pasti ada keberkesanannya.

Secara kesimpulannya, had zina yang terangkum dalam hukum hudud di bawah undang-undang jenayah Islam adalah bersifat rabbani, unik, datang daripada Tuhan Maha Pencipta seluruh makhluk, Maha Bijaksana, dan pastinya mempunyai keberkatan dan keberkesanan dalam menghadapi segenap permasalahan dalam masyarakat seperti masalah hamil luar nikah akibat perbuatan zina.


Rujukan Citation

FALSAFAHNYA, SINOPSIS PERUNDANGAN ISLAM DAN. "KESESUAIAN PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM DI MALAYSIA Oleh: Dr Muhammad Fathi Yusof.

Return Item dalam Pembelian Online : Perbandingan dengan Konsep Khiyar dalam Muamalat Islam

Gambar : hanya sekadar hiasan 

Catatan ini adalah sebahagian daripada pengajian kursus Fiqh Muamalat dan Jinayat, Sarjanamuda Pengajian Islam Syariah, UKM 


Pada zaman kini dengan kemajuan teknologi maklumat, budaya dan kebiasaan jual beli secara dalam talian menjadi semakin meluas dan popular. Sesetengah penjual dalam talian memberikan peluang pemulangan semula barangan dalam tempoh tertentu, bahkan ada yang membenarkan pemulangan kerana perubahan fikiran meskipun barangan tiada kecacatan. Antara contoh polisi yang dibuat penjual ialah : “free return for all products to ensure you are happy with your purchase”, “easy returns for products”, dan “don’t want item or it doesn’t suit me – return reason applicable”. Polisi tersebut akan dianalisis berdasarkan perspektif muamalat Islam dan akan dikemukakan cadangan penambahbaikan.

Polisi ini dapat dinilai berdasarkan konsep khiyar (membuat pilihan dalam jual beli) dalam muamalat Islam.

Sebagaimana dinukilkan oleh Majdy Amiruddin dalam Falah : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2016, dalam artikel berjudul Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli, khiyar atau pilihan adalah hak yang diberikan kepada pembeli dan penjual sama ada akan meneruskan atau membatalkan transaksi mereka. Dalam transaksi secara atas talian, pengguna-pembeli tidak memiliki kontak langsung dengan penjual sebagaimana yang berlaku secara hakiki dan fizikal, dan tidak mampu dengan mudah mengesahkan kualiti barang, sehingga mewujudkan situasi di mana pihak-pihak melaksanakan transaki tidak pada kekuatan tawar-menawar yang sama.

Oleh sebab itu, penerapan khiyar akan membantu dalam melindungi hak-hak pengguna di dunia maya.

Menurut Aziz Azam (2010), secara terminologi para fuqaha’ memberikan definisi khiyar sebagai usaha untuk memilih yang terbaik akibatnya daripada dua pilihan yang baik, dalam konteks ini berupa meneruskan transaksi atau membatalkannya.

Sayyid Sabiq memberikan takrif khiyar sebagai upaya untuk menuntut yang terbaik daripada dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.

Khiyar bermaksud untuk menjamin adanya kebebasan berfikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang memerlukan khiyar.

Namun oleh sebab sistem ini ada waktunya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang daripada pembeli atau penjual iaitu jika penjual menginginkan baranganya segera laris dan laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan semula sesudah jual beli atau jika pembeli sangat menginginkan mendapat barang yang dibelinya, pasti gusar perasaan kalau wangnya dikembalikan sesudah akad jual beli berlangsung.

Oleh sebab demikian, untuk menetapkan khiyar harus ada ikrar daripada kedua-dua belah pihak yang terlibat atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua-dua pihaknya, kalau kedua-dua belah pihak menghendakinya (Sudarsono, 1992).

Sebagaimana dicatatkan oleh Majdy Amiruddin juga, daripada definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahawa khiyar adalah pilihan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, kerana terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau kerana sebab yang lain. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua-dua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai berlaku, kerana mereka sama-sama rela atau bersetuju (Ahmad Wardi Muslich).

Hukum khiyar adalah harus / mubah.

Ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad sollaAllahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang mafhumnya :

“Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkatan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahsiakan, maka dihapuslah keberkatan jual beli mereka berdua”.

Khiyar adalah bermatlamatkan menjaga hak dan kemaslahatan kedua-dua pihak penjual dan pembeli.

Kitab Fiqh Manhaji menyebutkan Allah tetap mengambil kira keutamaan manusia. Penjual dan pembeli berkemungkinan tidak teliti, tergesa-gesa dan gopoh semasa membuat keputusan. Jadi, jual beli sah atau batal tidak semestinya berdasarkan hanya apabila syarat dan rukunnya dipenuhi. Kedua-dua pihak mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan aqad yang telah dipersetujui. Tujuannya adalah keprihatinan dan memastikan kerelaan menjadi asas berlakunya aqad tersebut.

Syarak memberikan pilihan sama ada meneruskan atau membatalkan kontrak yang dipersetujui kepada pihak terlibat dalam aqad jual beli dalam tiga keadaan yang dirujuk sebagai khiyar.

Menurut kitab Matla’ Badrain Majma’ Bahrain, definisi khiyar adalah hukum dalam jual beli sebelum qabd (penerimaan) barang jualan dan harga belian. Syarak membolehkan pembeli atau penjual menarik balik keputusan jual beli menurut syarat-syarat dan jenis khiyar.

Terdapat 3 jenis khiyar :

1) Khiyar majlis
2) Khiyar syarat
3) Khiyar aib.

Khiyar majlis – kedua-dua pihak memiliki hak menarik balik aqad jual beli walaupun kontrak tersebut telah dipersetujui dan disahkan. Dengan syarat dilakukan pada majlis yang sama dan secara fizikalnya mereka belum lagi berpisah. Sekiranya mereka telah berpisah daripada majlis jual beli tersebut, khiyar ini tidak lagi sah dan kontrak perlu dilaksanakan. Maksud berpisah adalah berdasarkan uruf (amalan yang diguna pakai). Namun, hak khiyar yang dimiliki tidak boleh dilaksanakan jika salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya berkeputusan untuk memeterai aqad jual beli tersebut. Begitu juga jika salah satu pihak menuntut pihak satu lagi membuat pilihan, maka tindakan ini menggugurkan hak khiyarnya. Dalam konteks jual beli dalam talian, didapati kedua-dua pihak tidak berada dalam satu majlis secara fizikal. Mereka hanya berada dalam ruangan maya (aplikasi dalam telefon) dan juga tidak serentak pada masa sama.

Khiyar syarat – berlaku apabila salah satu pihak atau kedua-dua mereka meletakkan syarat dia mempunyai hak khiyar iaitu hak untuk membatalkan akad kontrak dalam suatu jangka masa tertentu. Syarat ini dapat dinyatakan semasa memeterai kontrak atau setelah daripada itu, namun mestilah sebelum mereka berpisah dari majlis. Bernama khiyar bersyarat kerena pihak yang berada dalam kontrak menetapkan syarat tertentu. Dalam situasi jual beli dalam talian, didapati khiyar bersyarat tidak begitu meluas dipaparkan dalam aplikasi pembelian secara jelas dan tepat seperti adanya butang tanda bagi pembeli menyatakan “saya berhak menuntut khiyar”.

Khiyar ini memerlukan syarat-syarat berikut dipatuhi:

1) Perlulah terhad kepada tempoh tertentu. Jika tidak dihadkan suatu tempoh, ataupun tempoh itu tidak jelas, keadaan jual beli menjadi tidak sah kerana ada unsur risiko dan ketidakjelasan. Menilai aspek ini dalam polisi jual beli dalam talian seperti menetapkan dalam masa tempoh 15 hari, maka sudah menjadi jelas bagi tujuan khiyar aqad jual beli.

2) Menetapkan tempoh yang tidak boleh melebihi tiga hari seandainya barangan tersebut tidak mudah rosak dalam tempoh tersebut. Hal ini demikian kerana pada kebiasaannya masa bagi pihak terlibat untuk memikir tidak perlu melebihi tempoh tiga hari. Oleh sebab itu, jual beli dianggap terbatal jika melebihi tempoh tersebut. Demikian juga keadaanya apabila barang menjadi rosak dalam tempoh masa tiga hari itu, biarpun belum melebihi tiga hari itu. Membandingkan apa yang disusun ulama berdasarkan kitab Fiqh Manhaji dengan pelaksanaan polisi jualan dalam talian selama 15 hari untuk pemulangan, didapati tempoh ini jauh lebih lama sebanyak 5 kali ganda. Polisi ini mungkin disusun penjual berdasarkan pengalaman penjual dan trend yang ditunjukkan para penjual dalam realiti pada masa hari ini dan memberikan toleransi yang lebih untuk mereka.

3) Tempoh perlulah berturut-turut dan bersambung dengan akad kontrak. Seandainya khiyar bersyaratkan bermula sebaik sahaja mereka berpisah atau ditetapkan pada hari-hari yang tertentu sahaja yang tidak berturut-turut, atau tempoh khiyar tidak bermula sebaik sahaja akad dimeterai, jual beli menjadi batal dan kontrak itu adalah tidak sah. Ini adalah kerana mereka menetapkan syarat yang tidak sesuai dan syarak tidak menerimanya. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan polisi jualan dalam talian semasa, tempoh 15 hari itu hendaklah berterusan tanpa selang selepas kedua-dua pihak bersetuju dengan aqad pembelian. Polisi oleh penjual bahawa pembeli boleh mengembalikan barangan walaupun tidak ada kecacatan dapat dikaitkan dengan lebih dekat dengan khiyar bersyarat.

Hak khiyar dibatalkan ketika pihak yang mempunyai hak khiyar berkeputusan untuk membatalkan aqad, maka aqad itu batal. Seumpamanya penjual berkata: saya batalkan jual beli ini. Atau beliau berkata: saya batalkan menarik balik jualan ini. Atau pembeli mengatakan: saya menarik balik bayaran ini. Atau apa-apa sahaja perbuatan sedemikian rupa. Dalam situasi jualan dalam talian, hak khiyar terbatal apabila situasi seperti di atas berlaku.

Hak khiyar syarat dianggap terbatal dengan sebab-sebab:

1) tamat tempoh yang disyaratkan,
2) jual beli itu diteruskan dan mendapat persetujuan dalam tempoh khiyar
3) apabila pemegang hak khiyar melakukan sesuatu yang pada kebiasaannya hanya dilakukan oleh seorang pemilik.

Hukum barangan semasa tempoh khiyar – hak milik barang jualan dalam tempoh khiyar menjadi beku sekiranya kedua-dua pihak memegang khiyar, sekiranya kontrak dibatalkan barang kekal menjadi milik penjual dan jika diteruskan barang menjadi milik pembeli dan bayaran menjadi milik penjual.

Seandainya hak khiyar hanya dipegang oleh satu pihak sahaja, barang itu menjadi hak miliknya sebab beliau sahaja mempunyai hak menggunakan barang itu.

Dari segi hukum barang apabila berlaku kerosakan semasa tempoh khiyar – jika kerosakan berlaku sebelum barang diterima oleh pembeli, jual beli tersebut batal dan hak khiyar terbatal.

Dalam konteks jual beli dalam talian, selagi mana barangan tidak diterima oleh pembeli, jika berlaku kerosakan, jual beli tidak sah dan hak khiyar terbatal. Jika kerosakan barang terjadi selepas diterima oleh pembeli dengan maksud berada dalam tangan pembeli, jual beli itu tidak terbatal. Khiyar masih diteruskan.

Sebab seperti termuat dalam kitab Fiqh Manhaji adalah keperluan untuk menjaga kepentingan kedua-dua pihak daripada penipuan masih wujud. Jika jual beli dibatalkan, pembeli perlu mengembalikan barang dalam bentuk gantian yang sama atau membayar nilai barangan tersebut pada ketika kerosakan berlaku. Dari sudut bayaran yang telah dibuat oleh pembeli perlu dikembalikan.

Khiyar aib – sebagaimana tercatat dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu, khiyar aib adalah khiyar yang ditetapkan berdasarkan syarat secara dilalah (isyarat). Fiqh Manhaji mencatatkan bahawa pada asasnya urusan seorang muslim dengan orang lain perlu dilaksanakan atas landasan saling menjaga hak dan bersih daripada segala unsur penipuan. Menyembunyikan aib pada barang yang dijual adalah salah satu penipuan.

Setelah aqad jual beli berlaku dan pembeli telah menerima barangan yang dijual tanpa dinyatakan sebarang kecacatan aib yang wujud pada barangan tersebut dan kemudian baru menyedarinya, jual beli tersebut masih sah. Namun, pembeli mempunyai pilihan sama ada untuk merelakan aib yang ada atau mengembalikan semula barangan yang dibeli itu kepada penjual dan dia membatalkan jual beli tersebut dan mengambil bayaran yang telah dibuat kepada penjual. Syarak membenarkan pembeli melakukannya kerana dia tidak mengetahui aib tersebut ada sewaktu aqad dimeterai, mahupun semasa penerimaan.

Dalam kitab Fathul Mu’in disebutkan bahawa para ‘ulama mengutamakan khiyar aib bagi pembeli kerana secara ghalib pembayaran telah dijelaskan dengan lebih lanjut, oleh sebab itu jarang sekali adanya cacat yang dimaksudkan.

Menurut kitab Matla’ Badrain Majma’ Bahrain, harus khiyar dengan nyata tiap-tiap aib yang mengurangkan ainnya atau harganya di mana kekurangan itu meluputkan tujuan yang sahih. Jika aib itu berlaku setelah barang itu diterima, tidaklah boleh pembeli khiyar lagi. Dari segi mengembalikan barang dengan sebab aib, hendaklah dilaksanakan dengan kadar segera mengikut ada.


Kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu pula mencatatkan bahawa para ulama menetapkan khiyar bagi pembeli antara mengambil barang jika dia menyetujuinya, atau mengembalikannya ditambah satu sha ' kurma kering jika dia tidak menginginkannya. Abu Yusuf sepakat dengan jumhur ulama atas pendapat ini. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa pembeli mengembalikan dengan barang yang kurang saja jika dia menghendaki.

Melihat kepada fenomena jual beli dalam talian, khiyar aib dilihat lebih banyak berpotensi berlaku. Hal ini adalah kerana maklumat diterima oleh pembeli hanya berdasarkan gambar, butiran, review daripada pengguna-pembeli lain. Realitinya pembeli tidak dapat melihat, menyentuh, mencuba secara hakiki dan fizikal barangan yang ingin dibeli. Besar kemungkinan ada aib pada barangan yang tidak diketahui pembeli semasa akad jual beli, dan hanya diketahui selepas penerimaan barang.

Syarat dibenarkan khiyar aib berdasarkan kitab Fiqh Manhaji

1) dapat dibuktikan kecacatan tersebut sememangnya ada
2) berdasarkan amalan perniagaan, kecacatan tersebut dianggap sebagai kecacatan yang boleh menjejaskan nilai barangan
3) pada kebiasaannya, kecacatan tersebut tidak wujud.


Dalam pemulangan barangan akibat aib kecacatan, hendaklah dilakukan sebaik sahaja dikenal pasti kecacatan dan menurut uruf. Jika pembeli melewatkan pemulangan barang sedangkan dia mampu melakukannya lebih awal, hak khiyarnya digugurkan. Kelewatan memulangkan barangan atau menggunakannya sebelum memulangkan menjadi indikator pembeli memilih untuk meneruskan aqad jual beli sungguhpun mengetahui wujud aib kecacatan. Dalam menilai konsep polisi semasa jual beli dalam talian, tempoh dalam 15 hari untuk memulangkan barangan, jika dipersetujui oleh pembeli, termasuk jika barang itu ada kecacatan, maka hendaklah pembeli berhati-hati dengan tidak menggunakan barang itu dan segera memaklumkan penjual akan kerosakan dan aib kecacatan.

Setelah meneliti keterangan-keterangan secara fiqh berkenaan khiyar dan jenis-jenisnya, serta usaha membandingkan dan mengaitkannya dengan pengamalan oleh penjual dalam talian, didapati dua jenis khiyar yang lebih kerap berlaku dalam konteks atau memiliki hubung kait walau tidak secara 100% sepenuhnya ialah khiyar syarat dan khiyar aib. Dengan melihat kepada hasil kajian Majdy Amiruddin berkenaan khiyar dalam transaksi atas talian dan kajian perbandingan terhadap tiga laman jualan dalam talian di Indonesia, didapati khiyar aib diamalkan oleh ketiga-tiga laman tersebut, manakala khiyar ru’yah hanya diamalkan oleh satu laman.

Secara kesimpulannya, konsep khiyar dari sudut syariah adalah amat diperlukan dan menjaga kepentingan setiap pihak daripada dizalimi. Pelaksanaan konsep pemulangan oleh penjual dalam talian dapat dibandingkan dengan konsep khiyar dalam syariah dan ada aspek-aspek yang berkaitan sungguhpun mungkin pelaksanaan konsep pemulangan oleh penjual itu adalah lebih kepada konvensional, strategi daya tarik untuk mendapatkan pelanggan dan pembeli.


Cadangan penambahbaikan:

1. Seperti dibincangkan secara analisis terperinci tadi, kesemua aspek khiyar dalam syariah yang masih belum termuat secara lengkap dalam pelaksanaan peluang pemulangan oleh penjual dalam talian wajar diserap masuk dan menjadi cadangan penambahbaikan yang utama. 

2. Khiyar majlis boleh dirancang dan dikaji pelaksanaanya secara kaedah fiqh yang membenarkan, seperti pelaksanaan dalam suatu sesi secara langsung dalam maya, pada masa yang sama dan kedua-dua pihak berada dalam satu majlis yang sama, ruang maya yang sama.

3. Perlu ada butang pilihan dalam aplikasi pembelian bagi pembeli mengesahkan mereka bersetuju terima barang (qabd) dan teruskan akad (luzum) atau membatalkannya serta memulangkan. Ini menjadi rekod hitam-putih dan menjadi rujukan kemas dan jelas.

4. Ada bahagian butang pilihan atau nota berkenaan sama ada khiyar majlis, khiyar syarat atau khiyar aib.

5. Jika ada aib semasa terima, pembeli harus segera memaklumkan penjual dan mengambil gambar dan video bukti.

6. Pembeli perlu memastikan tiada kecacatan barang semasa pemulangan.

7. Penjual perlu jelaskan kos delivery pemulangan barang itu bagaimana dan adakah wujud hidden cost yang lain.

8. Dalam iklan, perlu dijelaskan dengan terperinci butiran barang dijual seperti gambar jelas pelbagai sudut, warna, berat, ukuran panjang, tinggi, lebar dan dimensi lain supaya benar-benar tinggi kualiti maklumat kepada pembeli semasa dalam proses sebelum memulakan akad. Sehingga jadi amat tinggi keberangkalian pembeli berpuas hati dengan barang yang diterima nanti.

9. Pembeli tidak boleh menganiaya penjual dengan sewenang-wenang membatalkan tanpa ikut peraturan syariat.

10. Penekanan adab jual beli, tasamuh dalam kalangan penjual dan pembeli dengan ruh ibadah dan ta’awun sesama mereka demi kemantapan ekonomi.


Rujukan citation:


Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah)
Sudarsono, Heri. 1992. Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta)

Jom Wakaf di Wakaf Johor, Mudah, Cepat
Jom wakaf dari sekarang serendah RM 10, insya Allah kita berterusan dapat pahala dari sekarang sehingga selepas kita mati pun terus-menerus dapat pahala.

Dan wakaf adalah jenis kontrak tabarru' / kebajikan yang tertinggi tahapnya.

Alhamdulillah, Wakaf Johor amat mudah. Daftar online, pembelian saham wakaf juga online. 

https://www.e-wakafjohor.gov.my/

Kita boleh buat wakaf untuk:
diri sendiri, 
untuk individu lain, 
dan juga untuk individu yang telah kembali ke rahmatillah.

Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!

Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...